Drammens Tidende (dt.no)


Valgets kval for en uavhengig lokalavis

Vi har fått mye ros for valgdekningen vår, men også klare beskyldninger om at vi  både var kampanjeavis for Tore Opdal Hansen» og «Masud Tidende».

Drammens Tidende sin uavhengige linje har blitt utfordret av noen av regionens viktigste politikere. Aps stortingsrepresentant Lise Christoffersen har beskyldt oss for å fremme Høyres sak, og torsdag gikk ordfører Tore Opdal Hansen ut på sin facebookside med anklager om at meningsmålingen vår var feilaktig, og at vi  gjennom dekningen av målingen ga et for positivt bilde velgeroppslutningen om Masud Gharahkhani og Arbeiderpartiet.

Noe av kritikken settes på kontoen for en opphetet politisk stemning, og blokkene utligner hverandre også med beskyldningene. Andre innspill utfordrer oss mer. Vi har også stilt oss spørsmål om kvaliteten på meningsmålingen to uker før valget da Ap og Høyre ble målt til jevnstore. Vi vet ikke om den var ukorrekt ut over feilmarginen, slik det er fem prosents sjanse for, eller om Ap bare tapte like mye som Høyre vant i sluttfasen. Det var en solid måling utført av Sentio, som er kåret til det mest treffsikre byrået gjennom de to siste valgkampene. Det samme byrået målte Høyre til nesten 50 prosent før sommeren i Drammen og Lier.

Uken etter presenterte vi en prognose for alle kommunene i området, basert på et snitt av nasjonale målinger. Den viste et solid Høyre-forsprang i Drammen, som også har vært avisens analyse av valgutfallet. Et dilemma oppsto da Høyre fikk utført en gallup rett før valgdagen. Målingen var definitivt interessant, men ble til slutt ikke trykket fordi Drammens Tidende i likhet med nesten alle andre medier ikke publiserer partifinansierte målinger, og særlig ikke rett før valget. I ettertid ser vi at det hadde vært behov for en egen gallup for å fange opp de store endringene i sluttfasen. Det skal vi lære av.

Et viktig spørsmål er om vi har vært for opptatt av utfordreren Masud Gharahkhani og ordfører Tore Opdal Hansen i det daglige. Det er et relevant spørsmål om duellen har tatt for mye plass i forhold til de andre partiene og valgkampen i nabokommunene. Det var størst interesse om dette personvalget, men personfokuset kan også gå bekostning av andre saker som er viktige.

Det er mange eksempler på at det har vært et sterkt engasjement fra partiaktivister i dette valget. Enkelte har overskredet verdigheten som burde preget valgkamp. Mens Ap-folk for eksempel falt i staver over en tilfeldig opphopning av artikler fra Høyre-ordførere fire dager før valget, så gikk mange i Høyre i svart over en nettartikkel søndag som fortalte den litt kuriøse historien om at statsministeren ringte for å gi støtte til Masud Gharahkhani. Vi har fått oppsigelser fra lesere som syns den samme artikkelen om Stoltenberg og Gharahkhani både var for snill og for stygg. Vårt fokus på eldreomsorg har blitt anklaget for å både være renvasking av Høyre og kampanjejournalistikk mot partiet. Vi er anklaget for å se verden med nyliberale briller og å være en sosialistavis.

Valgkampen forsterker utfordringen med å lage en avis som samler så bredt i byen og regionen. Det er isolert sett heller ikke noe mål at alle skal være fornøyde, siden en av medienes oppgaver er å utfordre både lesere og makthavere. Men vi skal gjøre det på et uavhengig grunnlag, og på en skikkelig måte. Det har vi i hovedsak gjort i valgkampen, men også her ønsker vi å bli bedre og takker for tilbakemeldinge.

Share

Skrevet av

Geir Arne Bore

Andre innlegg av:

Webside:

16

09 2011

2 Kommentarer Legg til din ↓

Nyeste kommentarer ligger øverst

 1. Theresa Gausen #
  1

  Det å gjøre alle fornøyd går rett og slett ikke. Og valg er fylt med følelser, da er det vanskelig for en lokalavis å være nøytral. Alle er engsjerte, gjerne i forskjellige partier. Og da er det lett å dømme avisa of føle at dere skriver for lite om “mitt” parti.

  jeg er iverig fotballfan, godste, og jeg mener veldig ofte at dommeren er en dust. Mens en som er objektiv kan mene noe helt annet. Jeg ser ikke dette utenfra fordi jeg er sterkt engasjert. Tror det blir mye det samme når det kommer til valg og avisskriverier om de forskjellige patiene.

  Dere lærte sikkert noe av denne valgkampen og, og gjør det bedre neste gang. Men jeg tviler på at dere ikke vil stå i samme situasjon da. Sånn er det bare med engasjerte mennesker.

 2. Tore Opdal Hansen #
  2

  Takk for nytt, fint bidrag til påstanden om at Avis ikke er Bevis :)

  av Tore Opdal Hansen den 16. september 2011 kl. 10:12.

  DTs redaktør skriver i dag “i går gikk ordfører Tore Opdal Hansen ut på sin Facebookside med anklager om at meningsmålingen vår var feilaktig, og at vi favoriserte Masud Gharahkhani og Arbeiderpartiet”. Første del er riktig og siste del er feil. Det er bare å lese seg oppover på innleggene så ser man at jeg har kritisert målingen og virkningen av den i dekningen. Jeg stiller meg i dag spørsmålet om hvorfor jeg blir tillagt meninger jeg ikke har. Er jeg så dårlig til å kommunisere gjennom det jeg skriver? I så fall må jeg skjerpe meg.

  Jeg har ikke spekulert i hvilken effekt målingen hadde eller hva eller hvem den favoriserte. Når jeg sier at: ”Målingen preget avisens vinkel på den politiske nyhetsdekningen” så betyr det IKKE at jeg mener at den favoriserte noen. Det betyr at målingen ga et bilde som ble lagt til grunn for flere oppslag eksempelvis med statsministeren 11. september. Om målingen favoriserte noen er en helt annen debatt. Det er debatt om temaet; meningsmålingers betydning for velgeradferd. Det har jeg ikke berørt og mine forutsetninger for å gå tungt inn i den debatten er også begrenset.

  Ha en riktig god dag :)